Kurumsal Değerler

“Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenmektir.”
-Paul Sweeney


Device

Kurumsal Değerler


Tutku

Öncülük arzumuzun gücünü yenilikçi, gelişimci ve değişime açık olmamızdan alır ve geçmişten devraldığımız kazanımlar ve başarılarımız ile liderliğimizin temelini oluştururuz. Yenilikçi çözümlere ve imkanlara ulaşabilmek için yaratıcı ve sıra dışı fikirleri teşvik ederiz. Çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerini ve potansiyellerini analiz eder ve değer yaratmalarını destekleriz. Yaptığımız her işi tutku ile yaparız.

Saygı

Çalışma arkadaşlarımıza,müşterilerimize,iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız. Çalışma ortamımız içerisinde yoğun ve seviyeli işbirliği yaşar,bilgi ve birikimlere yapıcı tepkiler veririz. Müşterilerimizi,onların isteklerini ve ihtiyaçlarını öngören ve beklentilerini fazlası ile karşılayacak ürün ve hizmetlerle memnum ederiz.

Dürüstlük

Çalışmalarımızın temelini dürüstlük ve iş ahlakı üzerine inşa ederiz. Yüksek ahlâki değerlere her durumda kayıtsız,şartsız bağlıyız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara değer veririz. Başarının gururunu paylaşırken hataların da sorumluluğunu üstlenir ve bu hataların düzeltilmesi için birbirimize destek oluruz. Süreklilik prensibini esas alarak şirketin karlı büyümesiyle, topluma karşı sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye çalışırız.

DİSİPLİN

Sonuçlara odaklanır, her zaman azimli,kararlı ve nizami çalışma sistemimizle bizi başarıya götürecek çözüm yollarını ararız. Alınan kararlara ve planlanan zamanlara mutlak sadakat gösteririz. Çalışmalarımızı en önemli konular üzerinde yoğunlaştırır,hızlı bir şekilde uygulamaya geçeriz. Şirket çıkarlarını bireysel menfaat ve departman çıkarlarının üzerinde tutarız.